Skip to main content

Organisation

Rødkildes venner

Teaterhøjskolen Rødkildes skolekreds hedder “Rødkildes venner”, og dens bestyrelse er skolens højeste instans. Den består af tidligere elever og lærere samt personer, der af forskellige grunde har en tilknytning til stedet. Medlemmerne kan også være lokale der gerne vil bakke op om højskolen, eller det kan være teater- og filminteresserede, der ønsker at støtte Teaterhøjskolens talentudvikling.

RØDKILDES VENNER´s bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling hvert forår, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.
Medlemskab koster 51 kr. årligt hvis man er under 30 år, eller medlem af Ældresagen. Og 101 kr. for alle andre. Indbetaling kan ske via MobilePay til nummer 2 5 0 5 7, eller via bankoverførsel til vores konto Møns Bank. Reg.nr.: 6140 Kontonr.:0002004784

Ved indmeldelse accepterer du samtidig at modtage nyhedsbreve, invitationer mv.
Alle medlemmer vil løbende blive holdt orienteret om skolens kalender, arrangementer og forestillinger.
Vi håber, du har lyst til vores venneanmodning og til at blive en del af højskolelivet.

 

  For dem som ikke kan lade være eller dem, der ikke kan give slip…

  Bestyrelse

  Forperson: Bente Ravn, ravn.katrinedal@post.tele.dk

  Næstforperson: Peter Kirk, peter@teateroen.dk

  Bestyrelsesmedlem: Jesper Kjærulff, kjaerulff.jesper@gmail.com

  Bestyrelsesmedlem: Jeppe Nyholm Gade jeppenyholm2000@gmail.com

  Bestyrelsesmedlem: Lukas Rostgaard Hartvig, kulturmanden@gmail.com

  Bestyrelsesmedlem: Richard Jensen, rj@b-aps.dk

  Bestyrelsesmedlem: Birgitte Frandsen Langkilde, birgittel9@gmail.com

  Suppleant: Morten Fyrstenborg, morten@onetake.dk,

  Suppleant: Anna Falch, anne@helthelt.dk

   

  Fra Teaterhøjskolen Rødkilde:

  Forstandere: Stinne Vilde Vium, stinne@rodkilde.dk og Henrik Kryschanoffsky, henrik@rodkilde.dk

  Personalerepræsentant: Koordinator, Anne Boya Bertelsen, kontor@rodkilde.dk

  Sekretær for Bestyrelsen: Forretningsfører, Franz Hoyos, franzhoyos@rodkilde.dk

  Årsplan

  Teaterhøjskolen Rødkildes årsplan

  Læs årsplanen her

  Vedtægter

  Teaterhøjskolen henvender sig til unge, der har interesse i teaterrelaterede uddannelser såsom skuespiller, instruktør, dramaturgi, teatervidenskab, læreruddannelsen og andre pædagogiske uddannelser med drama som undervisningsredskab.
  Ligesom undervisningen bærer også vejledningen naturligt præg af dette.
  Teaterhøjskolens formål er at skabe dannelse og indsigt, at udvide elevens opfattelse af sig selv ved hjælp af skuespillerens redskaber og give en klarere forståelse for, hvilken retning eleven kan og vil gå erhvervsmæssigt samt give forståelse for fortsatte udviklingsmuligheder efter endt højskoleophold.

  Læs vedtægter her

  Vejledning

  Hver elev indkaldes til en personlig samtale med forstanderne i løbet af de første 3 uger af kursusforløbet. De har derefter løbende elevkonsultationer.
  Vejledning og specifik fagorientering vedrørende andre studier/erhverv varetages også af de øvrige vejledere.

  Den sidste uge indkaldes hver elev til en personlig evaluering og vejledningssamtale med forstanderen og den undervisningsansvarlige lærer.

  Her foretages den afsluttende status. Effekten af kursusforløbet forsøges sprogliggjort og perspektiveret.
  Teaterhøjskolen Rødkildes vejledning varetages Forretningsfører Franz Hoyos og Oldfrue Trine Schlosser.

  Læs her

  Teaterhøjskolen Rødkildes vejledning varetages af:

  Franz Hoyos

  Forretningsfører og teolog Franz Hoyos, der tidligere har været tilknyttet studievejledningen på CBS, forestår vejledningen omkring de akademiske uddannelser primært humaniora og handelshøjskoleuddannelserne.

  Trine Schlosser

  Koordinator og tidligere FFU vejleder Trine Schlosser står for de pædagogiske uddannelser og har tillige et godt kendskab til de generelle uddannelsestilbud.

  Både Franz Hoyos og Trine Schlosser rådgiver i de netbaserede og kommunale uddannelsesmuligheder.

  Læs årsplanen her