Organisation

Rødkildes venner

Teaterhøjskolen Rødkildes skolekreds hedder "Rødkildes venner", og dens bestyrelse er skolens højeste instans. Den består af tidligere elever og lærere samt personer, der af forskellige grunde har en tilknytning til stedet. Medlemmerne kan også være lokale der gerne vil bakke op om højskolen, eller det kan være teater- og filminteresserede, der ønsker at støtte Teaterhøjskolens talentudvikling. RØDKILDES VENNER´s  bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling hvert forår, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Medlemskab koster 51 kr. årligt hvis man er under 30 år, eller medlem af Ældresagen, og 101 kr. for alle andre. Indbetaling kan ske via MobilePay til nummer 2 5 0 5 7, eller via bankoverførsel til vores konto Møns Bank. Reg.nr.: 6140 Kontonr.:0002004784Ved indmeldelse accepterer du samtidig at modtage nyhedsbreve, invitationer mv. Alle medlemmer vil løbende blive holdt orienteret om skolens kalender, arrangementer og forestillinger. Vi håber, du har lyst til vores venneanmodning og blive en del af højskolelivet.

For dem som ikke kan lade være eller dem, der ikke kan give slip…

Bestyrelse

Fra Teaterhøjskolen Rødkilde:

Årsplan

Teaterhøjskolen Rødkildes årsplan 

Læs årsplanen her

Vedtægter

Teaterhøjskolen henvender sig til unge, der har interesse i teaterrelaterede uddannelser såsom skuespiller, instruktør, dramaturgi, teatervidenskab, læreruddannelsen og andre pædagogiske uddannelser med drama som undervisningsredskab.Ligesom undervisningen bærer også vejledningen naturligt præg af dette.Teaterhøjskolens formål er at skabe dannelse og indsigt, at udvide elevens opfattelse af sig selv ved hjælp af skuespillerens redskaber og give en klarere forståelse for, hvilken retning eleven kan og vil gå erhvervsmæssigt samt give forståelse for fortsatte udviklingsmuligheder efter endt højskoleophold.

Læs vedtægterne her

Vejledning

Hver elev indkaldes til en personlig samtale med forstanderne i løbet af de første 3 uger af kursusforløbet. De har derefter løbende elevkonsultationer.Vejledning og specifik fagorientering vedrørende andre studier/erhverv varetages også af de øvrige vejledere. Den sidste uge indkaldes hver elev til en personlig evaluering og vejledningssamtale med forstanderen og den undervisningsansvarlige lærer. Her foretages den afsluttende status. Effekten af kursusforløbet forsøges sprogliggjort og perspektiveret.

Mentorstøtte

Teaterhøjskolen Rødkildes vejledning varetages af fire personer:

Franz Hoyos

Forretningsfører og teolog Franz Hoyos, der tidligere har været tilknyttet studievejledningen på CBS, forestår vejledningen omkring de akademiske uddannelser primært humaniora samt handelshøjskoleuddannelserne.

Trine Schlosser

Koordinator og tidligere FFU vejleder Trine Schlosser står for de pædagogiske uddannelser og har tillige et godt kendskab til de generelle uddannelsestilbud.

Både Franz Hoyos og Trine Schlosser rådgiver i de netbaserede og kommunale uddannelsesmuligheder.