Skip to main content

Persondataloven

Den nye databeskyttelsesforordning: GDPR

Iflg. den nye databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft maj 2018, kræver lovgivningen, at vi gør opmærksom på hvor og hvordan, data om dig opbevares. Din ansøgning skal i fysisk form opbevares aflåst i 5 år jf. regnskabsloven. Derudover vil dine oplysninger være opbevaret i skolens administrationssystemer i 5 år, hvorefter de vil blive slettet.

Skolen opbevarer en liste med dit navn og cpr.nr. aflåst i mindst 20 år, idet du skal have mulighed for at få et nyt kursusbevis i op til 20 år, efter du har gået på Teaterhøjskolen Rødkilde.

Udlevering af dette sker, forudsat at du ved, på hvilket hold du gik. Ved kursusstart skal du underskrive, at du er begyndt på skuespillerkurset. Desuden beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring vedrørende brug af billedmateriale med henblik på at beskrive højskolelivet, forestillinger, arrangementer og events.