Skip to main content

Økonomisk støtte til højskoleophold

Nogle enkelte kommuner giver økonomisk støtte til højskoleophold. Ring til Franz og få vejledning til det videre forløb.

Modtager du kontanthjælp, kan du som led i en aktiveringsplan/handlingsplan søge om at komme på højskole. Efter lov og bekendtgørelse om aktiv arbejdsmarkedspolitik kan du som dagpengemodtager få uddannelsesgodtgørelse til dit højskoleophold i op til otte uger.

Hvis du er under 25 år, uden ungdomsuddannelse og med særlige udfordringer, kan du søge mentorstøtte. Det kræver, at du har lavet en uddannelsesplan med din UU-vejleder, hvor et ophold på Teaterhøjskolen Rødkilde er en del af uddannelsesplanen. Ring gerne til Franz på telefon 55 81 45 20 og hør nærmere.