Skip to main content

Skuespilleren og håndværket

Skuespillerens instrument

Skuespilleren er sit eget instrument. Her findes de redskaber, skuespilleren bruger til at opleve, handle og udtrykke sig gennem.

Jo mere du lærer om dig selv, jo mere kender du de mekanismer i alle mennesker, som er kimen til transformation og forandring i dig og de roller du vil spille.

Instrumenttræning er for skuespilleren, hvad stemmetræning er for en sanger eller fingerspil for en guitarist. Vi zoomer ind på: Hvad er jeg? og hvordan skaber jeg nærvær og intensitet på scenen?

Redskaber i instrumentet:

Sans
For en nyfødt begynder rejsen med sanserne – det gør den også̊ hos os. Mennesket oplever gennem sanserne og ved at skærpe dem bliver evnen til at opleve større. Kunst er en sansning af livet. Vi skal mærke, smage, lugte, se, lytte os ind i skuespillerens verden.

Krop
Kroppen – der hvor jeg bor, der hvor min historie er lagret. Kroppen er det mest håndgribelige redskab i instrumentet.
Skuespiller – kend din krop… og forstå noget om at være dig – at være en anden og at være til. Vi skal undersøge kroppens muligheder for udtryk i form af bevægelse (dans/kamp) og som redskab for fortællinger.

Tanke
Jeg er ikke mine tanker – jeg er den der tænker. Ved at adskille tanken og den der hører tanken, kan skuespilleren bruge tanken som redskab.
Tankerne giver handlingen retning. ”Jeg vil…” kræver en handling. Her får viljen sprog. Vi arbejder med at træffe valg, der skaber handling på scenen.

Følelse
Jeg er ikke min følelse – jeg er den som mærker den. Følelsen er et biprodukt af handlingen! Et indtryk der skaber et udtryk. Når du stiller dig åben, oplever du indtrykkene mere og udtrykkene bliver tydeligere. Vi arbejder med at give adgang til indtryk og kraft i udtryk.

Fantasi
Menneskets evne til at danne forestillingsbilleder, herunder symboler, er – sammen med sprog, følelse og tanke – det der definerer os som menneske.
At forestille sig noget som enten kunne findes eller slet ikke findes – er essensen i en skuespillers arbejde. Fantasi er en væsentlig del af al kreativ skabelse i både kunst og videnskab. Vi griber fantasien videnskabeligt an og undersøger billeder, historier, relationer… scenekunst?

Sprog
Sproget og kroppen ligner hinanden – begge kan være kærlige/voldelige. Kan bruges hurtigt/langsomt – højt/lavt – flydende/låst – hårdt/blødt.
Lighederne er mange, men ordet har magt. Ord skaber den verden vi lever i. Den historie vi fortæller. Det kræver mod at tage sproget i sin mund. Tør du sige højt hvad du drømmer om? Ordet formidler en intention, en handling. Vi nørder sprog og åbner til en anden verden end den du kender fra danskundervisningen.

Stemme
Det mest komplekse og alsidige musikinstrument der findes, er stemmen. Den har som klaveret 88 tangenter at spille på, men mange mennesker bruge ofte kun 5-6 toner og færre hvis de er pressede. Vi åbner munden og leger med toner, klange og resonans.

Sjæl & ånd
For to hundrede år siden stillede Grundtvig spørgsmålet: Hvad er mennesket? Og kom til konklusionen: Et menneske består af krop, sjæl og ånd. Kroppen er det synlige ved os. Sjælen er det usynlige, indre liv i os og ånden forbinder krop og sjæl. Vi ser nærmere på sammenhængen mellem sjæl, ånd og skuespillerkunsten.

Synergi
Citron og sukker er ikke noget hver for sig, men sammen kan de lave lemonade, lige sådan er det med alle redskaberne i instrumentet. Ingen af dem kan lave en kunstner/skuespiller – men sammen kan de alt….

Hvordan bliver jeg den skuespiller, jeg drømmer om at være…

Transformation

Transformation – evne til at forvandle og forandre sig. For at forandre sig skal man vide noget om sig selv. Jo mere kendskab du har til dig og de mekanismer der er i mennesket – jo mere kan du forandre – jo større bliver forvandlingen.
I teaterhistorien, er der mange metoder til at transformerer sig på. Vi ser på de klassiske veje skuespilleren gennem tiderne har brugt for at blive til en anden.

Masker
Den ældste maske der er fundet, er over 8000 år gammel. Det var det første transformations redskab urmennesket brugte.
Din første transformation skabes – ved at bygge oven på dit eget ansigt. På en gipsafstøbning af dit ansigt modellerer vi et nyt – og en grotesk maske vokser ud af dit ansigt. Vi arbejder med spørgsmålet: Hvem er jeg? – og hvem bliver jeg i maskernes magiske univers? Vi både bygger og arbejder med vores egne masker.

Arketyper
Arketyper giver dig en forståelse af dig selv og dine mønstre og dermed også et indblik ind i alle andres mønstre, som er kimen til karakterarbejde. Arketyperne ligger til grund for billeder og symboler i drømme, myter og eventyr; Og er derfor et grundelement i historiefortælling. Vi spejler os i arketyperne for at forstå hvem vi er, og hvem vi kan blive.

Karakter
Det der kendetegner et individ, er måden hun/han tænker, føler og handler på. Vi har alle et unikt mønster som vi gentager. Hvis du forandrer dit handlemønster, vil dit føle- og tankemønster også forandres. Alle karakter består, ligesom mennesker, af disse mønstre. Så at skabe en karakter er at skabe et mønster forskelligt fra dit eget.
Der er to veje til at transformere dit mønster til en rolles mønster – Gennem fysikken og gennem fantasien. Vi går i laboratoriet og undersøger hvordan karakterer bliver til.

Væsen
Væsen arbejde begynder med at se på egne fysiske vaner og hvordan du bære din krop. Ved at overdrive dine fysiske spændinger og kropsholdninger anes kernen af et grotesk væsen. Indgangsvinklen er 100% gennem fysikken. Vi modellerer kroppen. Når den forrykkes, forandres vores tanker og følelser også.

Klovn
Klovnen bor i os alle, men det kræver et slip at åbne sig ind i denne verden. At opleve verden med barnets øjne og turde sige den umiddelbare sandhed. At klovne er en disciplin i at improvisere – at gribe det der er og ikke andet. Vi tager den røde næse på og slipper galskaben løs. Båt båt..

Dyr
Mennesket og skuespilleren har altid været fascineret af dyr. Fordi dyret har en adfærd det sjældent viger fra, kan skuespilleren inspireres til at skabe et mønster i en rolle der er enestående og langt væk fra sit eget. Vi skal på gulvet og være dyr. Efterhånden skruer vi ned for dyret så der til sidst står en unik karakter.

Menneskedyret
Hvor transformationen i modulet ”Dyr” handler om at finde essensen i et bestemt slags dyr og bruge det til at skabe en unik karakter, handler modulet ”menneskedyret” om at finde dyret i dig selv. Den vilde og utæmmede side af dig, Bæstet. Vi søger kontakten til dine instinkter – til din natur.

Aspirant

Skuespillerskolernes krav for at medvirke i deres optagelsesprøver: Fremføre 2-4 tekster, et digt, 2 sange, deltage i fysiodramatik, dans og improvisation. Det er det man skal forberede hvis man når alle 3. prøver.

Vi hjælper og rykker dig, for at skabe det bedst mulige fundament for at gå til optagelsesprøven for en skuespillerjury. Vi står klar med professionelle kampklare skuespillere, som vil vejlede og følge dig hele vejen i arbejdet med din optagelsesprøve.

Modulet ender i masterclass, en parallel til de danske scenekunstskoles optagelsesprøve. Masterclass styres af tidligere rektor fra teaterskolen i Århus og leder af skuespilleruddannelsen i København, Bjarne Sloth Thorup. Bjarne er også tidligere forstander på Rødkilde og en kær ven af huset.

Et par dage før du skal op i januar gennemgår vores forstander Henrik Kryschanoffsky, som har over 15 års erfaring med at hjælpe elever til optagelsesprøverne dine tekster med dig så du er maximalt forberedt til 1. prøven.

2.og 3. prøven ligger efter opholdet på Rødkilde (med mindre du fortsætter på vores forårshold) Men du har mulighed for at modtage en ekstra undervisningstime efter endt ophold. Et par dage før du skal op, kan du vende tilbage til Rødkilde og sammen med Henrik forberede din prøve til 2. og 3. prøverne.

Teknik

Teknikken er måden, du spiller på instrumentet – skuespillerens instrument – for at kunne skabe nærvær og intensitet på scenen.

Der findes mange skuespil teknikker, metoder og systemer; Stanislavskij, Method Acting, Meisner, Laban osv. På Rødkilde bliver du introduceret til forskellige teatermesterer. Men har vi ikke et bestemt system at lave teater på. Vores holdning er, at eleven selv skal finde sin vej, sin metode. Det der virker for den ene, virker anderledes for en anden. Efter opholdet har du fået samlet din helt egen værktøjskasse af muligheder for at bringe liv til scenen.

Fortrolighed foran kameraet

Hvordan omsætter du din skuespillertræning til at spille foran et kamera?

Du vil gennem undervisning og øvelser få en fortrolighed ved at stå foran kameraet, vi afprøver scener, filmer dem, diskuterer og filmer igen.

Vi har et samarbejde med Filmhøjskolen Møn, hvor vi også får mulighed for at få afprøvet vores teknikker på mindre filmproduktioner.