Skip to main content

Hver elev indkaldes til en personlig samtale med forstanderen i løbet af de første 3 uger af kursusforløbet. Han og Pia Hessner har derefter i hele kursusforløbet daglige elevkonsultationer primært i tiden 12:30-13:30 og 15:30-16:30. Vejledning og specifik fagorientering vedrørende andre studier/erhverv varetages også af de øvrige vejledere indenfor samme tidsrum.

Den sidste uge indkaldes hver elev til en personlig evaluering og vejledningssamtale med forstanderen og den undervisningsansvarlige lærer.

Her foretages den afsluttende status. Effekten af kursusforløbet forsøges sprogliggjort og perspektiveret.

Teaterhøjskolen Rødkildes vejledning varetages af fire personer.

Forstander Victor Brix Marcussen varetager vejledningen omkring de kunstneriske uddannelser, suppleret af skuespilleren Pia Hessner.

Forretningsfører og teolog Franz Hoyos, der tidligere har været tilknyttet studievejledningen på CBS, forestår vejledningen omkring de akademiske uddannelser primært humaniora samt handelshøjskoleuddannelserne.

Koordinator og tidligere FFU vejleder Trine Schlosser står for de pædagogiske uddannelser og har tillige et godt kendskab til de generelle uddannelsestilbud.

Både Franz Hoyos og Trine Schlosser rådgiver i de netbaserede og kommunale uddannelsesmuligheder.

Trine Schlosser og Franz Hoyos har deltaget i kurser for vejledere