Skip to main content

Teaterhøjskolen henvender sig til unge, der har interesse i teaterrelaterede uddannelser såsom skuespiller, instruktør, dramaturgi, teatervidenskab, læreruddannelsen og andre pædagogiske uddannelser med drama som undervisningsredskab.

Ligesom undervisningen bærer også vejledningen naturligt præg af dette.

Teaterhøjskolens formål er at skabe dannelse og indsigt, at udvide elevens opfattelse af sig selv ved hjælp af skuespillerens redskaber og give en klarere forståelse for, hvilken retning eleven kan og vil gå erhvervsmæssigt samt give forståelse for fortsatte udviklingsmuligheder efter endt højskoleophold.

>> Link til vedtægter