Skip to main content

*for dem som ikke kan lade vær eller dem, der ikke kan give slip…

Teaterhøjskolen Rødkildes skolekreds kaldes Rødkildes venner. Den består af tidligere elever og lærere samt personer, der af forskellige grunde har en tilknytning til stedet. Medlemmerne kan være lokale, der gerne vil bakke op om højskolen, eller det kan være teater- og filminteresserede, der ønsker at støtte Teaterhøjskolens talentudvikling.

På den årlige generalforsamling vælger RØDKILDES VENNER en bestyrelse, som er højskolens højeste instans. Halvdelen af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

 Det koster årligt 51 kr. at være medlem for alle under 30 år og 101 kr. for alle andre.

Alle medlemmer vil løbende blive holdt orienteret om skolens kalender, arrangementer og forestillinger.

Vi håber, du har lyst til vores venneanmodning og støtte Rødkildes højskoleliv.

Tilmelding (her skal der være link til tilmelding) TILMELD DIG RØDKILDES VENNER HER