Teaterhøjskolen Rødkilde

Lærke Schjærff Engelbrecht Kjøller

Jeg har hundredvis af gange, i løbet af de sidste to år, tænkt at jeg ville sætte mig ned og skrive om Rødkilde. Og det gør jeg så nu. Lige NU! Det bliver i dag, inden dagen i morgen, hvor mit liv endnu engang vil tage et spring og føre mig en ny retning. – En retning Rødkilde har hjulpet mig med at vælge!

Det er svært at beskrive mit ophold på Rødkilde uden at blande mit eget liv ind i beretningen. For Rødkilde, skuespilarbejdet og teatret bliver ved med at blande sig med mig.

Jeg vil kunne fortælle mange forskellige ting om mit ophold på Rødkilde, om op- og nedture, store faglige oplevelser, dybe venskaber, små intriger, livsglæde, kærlighed og menneskelig respekt.

Ja, jeg har bestemt rigtig meget at takke Rødkilde for. Skolen og skuespillerarbejdet, og hvad der dertil hørte med til Rødkilde-livet, har været en af de størst medvirkende faktorer til, hvordan mit liv har formet sig siden mit ophold.

Men det der bliver ved med at komme frem i mig, og det jeg derfor her vil fortælle om, er, at de oplevelser og erfaringer jeg har fået på Rødkilde bliver ved med at dukke op i mig, de ændrer karakter, de forandres og jeg bliver ved med at lære derfra. Oplevelserne fra Rødkilde fortsætter simpelthen – også her tre år efter jeg begyndte på Teaterhøjskolen.

Det er som om, at meget af det menneskene på Rødkilde delte med mig, alle de oplevelser og den store åbenhed som jeg blev mødt med, til stadighed kommer til mig i kraft af de valg jer tager og af det jeg har lært – og det jeg fortsætter med at lære.

Selvom jeg på rigtig mange områder ikke forstod meget af det, vi arbejdede med den gang jeg startede på Rødkilde og selvom jeg nogle gange var mega angst og ikke altid, i nuet, kunne udnytte det Rødkilde, med alle sine menneskelige kræfter, forsøgte at formidle til mig, har jeg alligevel gang på gang erfaret, hvordan oplevelserne og nye forståelser af skuespilarbejdet og livet senere er kommet til mig, i kraft af det jeg har fået med i bagagen fra Rødkilde, fra Bjarne og Johanne, Henrik og Nila, alle lærerne og alle menneskene der var der med mig. – Alt det der tilsammen danner Rødkilde. Rødkilde er til i kraft af de mennesker og fortsatte ildsjæle, der søger derned.

Livet former sig på mange måder efter de valg vi tager. Og jeg valgte heldigvis Rødkilde for snart tre et halvt år siden.

TAK for det store spark! Det var nødvendigt for mig. Tak!

« Tilbage til “Mød Eleverne”