Teaterhøjskolen Rødkilde

Bestyrelse

 

Bestyrelsesformand Lutz Crenzien crenzien@gmail.com

Næstformand Bente Ravn ravn.katrinedal@mail.tele.dk

Rumle Hammerich rumle.hammerich@gmail.com

Litten Hansen didder6@gmail.com

Lukas Rostgaard Hartvig kulturmanden@gmail.com

Amalie Ulla Pontoppidan Witt pontoppidanw@gmail.com

Lise Embalo lise@tchando.com

Suppleant Ronni Lykkehus lykkehus@hotmail.com

Fra Teaterhøjskolen Rødkilde:

Forstander: Victor Brix Marcussen victor@rodkilde.dk

Personalerepræsentant: Koordinator Anne Boya Bertelsen kontor@rodkilde.dk

Sekretær for Bestyrelsen: Forretningsfører Franz Hoyos franzhoyos@rodkilde.dk

Rødkildeklan og kreds

Teaterhøjskolen Rødkildes skolekreds kaldet RØDKILDEKLANEN og RØDKILDEKREDSEN er den højeste instans i foreningsstrukturen omkring skolen. For at blive optaget i RØDKILDEKLANEN skal man have gennemført et af skolens lange kurser. RØDKILDEKREDSEN består af personer, der af forskellige grunde har en tilknytning til stedet. Medlemmerne kan altså være tidligere elever eller ansatte, det kan være lokale, der gerne vil bakke op om højskolen, eller det kan være teater- og filminteresserede, der ønsker at støtte Teaterhøjskolens talentudvikling.

RØDKILDEKLANEN og RØDKILDREKREDSEN vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling i efteråret. Det koster årligt 51 kr. at være medlem for alle under 30 år og 101 kr. for alle andre. Alle medlemmer med e-mailadresse vil løbende blive holdt orienteret om skolens kalender, arrangementer, forestillinger osv.

RØDKILDEKLANEN afholder derudover et årligt KLANmøde i efteråret. Det er et heldagsmøde, et kulturmøde, hvor teamaet varierer, men middagen og festligheden er konstant.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Medarbejdere

At drive en højskole kræver meget andet end den daglige undervisning. Kontoret skal fungere, maden stå klar, ting og sager repareres og parken vedligeholdes. Og der skal altid være nogen, som er parat til at lægge øre til, hvis noget tynger. Her kan du læse om, hvem der står for højskolens daglige drift:

 • Pia Hessner

  Pia Hessner

  Pia Hessner er uddannet på Le Coq i Paris. Har undervist, instrueret og været skuespiller i alle mulige sammenhænge i… Fuld profil »

 • Franz Hoyos

  Franz Hoyos

  Franz er skolens administrator, souschef og IT-kyndige. Han varetager derudover skolens lys og lydbank. Han er personaleansvarlig, mestrer flere sprog,… Fuld profil »

 • Trine Schlosser

  Trine Schlosser

  Trine Schlosser er Rødkildes Oldfrue. Det vil sige at hun er den, der organiserer elevernes praktiske arbejde med rengøring og… Fuld profil »

 • Birgit Bruhns

  Birgit Bruhns

  Altid morgenfrisk! -og elsker at lave mad. Birgit har lavet alt fra skolemad, mad til ældre, diætkost og festmad. Derudover… Fuld profil »

 • René Missel

  René Missel

  Vores pedel René Missel er oprindeligt uddannet tømrer, men han er ikke bleg for at kaste sig over opgaver der… Fuld profil »

 • Susanne Nielsen

  Susanne Nielsen

  Susanne er uddannet køkkenleder og har arbejdet i køkkener både her og hisset, og taget sig af børn i mange… Fuld profil »

 • Bjarne Knudsen

  Bjarne Knudsen

  Bjarne er uddannet smed, og tager sig hovedsagligt af vand og varme installationer. Der ud over løser han andre store… Fuld profil »

Vejledning

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teaterhøjskolen henvender sig primært til unge der har interesse i teaterrelaterede uddannelser såsom skuespiller, instruktør, dramaturgi, teatervidenskab, læreruddannelsen og andre pædagogiske uddannelser med drama som undervisningsredskab.

Ligesom undervisningen bærer også vejledningen naturligt præg af dette.

Teaterhøjskolens formål er at skabe dannelse og indsigt ved hjælp af skuespillerens redskaber, og give en klarere forståelse for hvilken retning eleven kan og vil gå erhvervsmæssigt, samt give forståelse for fortsatte udviklingsmuligheder efter endt højskoleophold.

Hver elev indkaldes til en personlig samtale med forstanderen i løbet af de første 3 uger af kursusforløbet. Han og Pia Hessner har derefter i hele kursusforløbet daglige elevkonsultationer primært i tiden 12:30-13:30 og 15:30-16:30. Vejledning og specifik fagorientering vedrørende andre studier/erhverv varetages også af de øvrige vejledere indenfor samme tidsrum.

Den sidste uge indkaldes hver elev til en personlig evaluering og vejledningssamtale med forstanderen og den undervisningsansvarlige lærer.

Her foretages den afsluttende status. Effekten af kursusforløbet forsøges sprogliggjort og perspektiveret.

Vejledere

Teaterhøjskolen Rødkildes vejledning varetages af fire personer.

 Forstander Victor Brix Marcussen varetager vejledningen omkring de kunstneriske uddannelser, suppleret af skuespilleren Pia Hessner.

Forretningsfører og teolog Franz Hoyos der tidligere har været tilknyttet studievejledningen på CBS, forestår vejledningen omkring de akademiske uddannelser primært humaniora samt handelshøjskoleuddannelserne.

Koordinator og tidligere FFU vejleder Trine Schlosser står for de pædagogiske uddannelser, og har tillige et godt kendskab til de generelle uddannelsestilbud.

Både Franz Hoyos og Trine Schlosser rådgiver i de netbaserede og kommunale uddannelsesmuligheder.

Trine Schlosser og Franz Hoyos har deltaget i kurser for vejledere.

Vedtægter

Se vedtægter her: Teaterhøjskolen Rødkilde Vedtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

 

Teaterhøjskolen Rødkildes gældende årsplan 2017/2018 vedtaget af bestyrelsen:

13. august – 18. december 2017   Skuespillerlinjen 18 uger

21.januar – 23.juni 2018  Skuespillerlinjen 22 uger

5. august – 11. august 2018 Teatercamp.

12.august – 15. december 2018 Skuespillerlinjen 18 uger

 

Officielle dokumenter:

 

Årsplan 201::2019