Teaterhøjskolen Rødkilde

Historie

Rødkilde højskole blev grundlagt af folketingsmand og sognerådsformand Frede Bojsen som levede 1841 – 1926. Frede Bojsen ønskede at bygge en højskole. For at prøve ideen af , lejede han sig d.1.maj 1865 ind i den nuværende Højskolegård i Tjørnemarke. Eleverne blev indkvarteret hos bønderne i byen.

Senere 26. juli 1865 holdt han bryllup med den norske Karen Anker, og d. 26. oktober åbnede skolen med ca. 30 elever, karle fra især Nordfalster og Møn, hvor Frede og hans far havde været omkring og fortælle om skolen.

1

Projektet realiseres

Succesen var hjemme, og Frede og Karen bestemte sig for at bygge højskolen. Frede fortæller romantisk i sine erindringer således: “Han og Karen kører forbi i deres lille vogn og kommer til at kigge ned over grunden ved Noret med udsigt til Høje Møn, og bestemmer at her skal den nye skole ligge”.

Karen kom fra en velhavende familie i Norge. Familien boede på Rød Herregård, og for hendes fars penge tjent ved tømmerhandel, byggedes Rødkilde. Karen skulle ikke få hjemve, så derfor blev Rødkilde bygget som en herregård, med dertil flotte indrettede stuer i forstanderboligen.

Der er lidt usikkerhed omkring Rødkildes navn, men en af forklaringerne på navnet er at kilden som stadig risler i parken har givet navnet da vandet synes rødt på grund af okker i jordbunden. På grund af tilknytningen til herregården Rød, har Rødkilde en særlig tilladelse til at flage med det norske flag ved højtider.

2

Landbrug – gartnerskole – håndværksskole

Skolen husede i sine første 70 år, karle om vinteren og piger om sommeren. Oprindeligt var der knyttet landbrug til højskolen, og langt op i dette århundrede har højskolen holdt landbrugsfaglige kurser. Ligeledes har højskolen haft en gartnerskole og en håndværkerafdeling.

3

Sygeplejerskole – naturhøjskole – teaterhøjskole

I 1936 skiftede skolen indhold, og blev til en højskole for vordende sygeplejersker. Da denne virksomhed ophørte i 1981 etablerede skolen sig som naturhøjskole, hvilket den fungerede som i 17 år frem til 1998.

I 1998 skiftede skolen endnu engang koncept og navn til Den Europæiske Teaterhøjskole Rødkilde. Og i August 2003 tiltrådte Bjarne Sloth Thorup som ny forstander. Skolens indhold er stadig teaterfaget, navnet er dog blevet ændret til Teaterhøjskolen Rødkilde.
I 2016 gik Bjarne på pension, og den nye forstander Victor Brix Marcussen overtog roret, og styrer nu med sikker kurs Teaterhøjskolen Rødkilde videre.

4