Teaterhøjskolen Rødkilde

RØDKILDEKLANEN er oprettet!!!

Tilmeld dig hurtigst muligt!!!

Kære I som har gået her på Teaterhøjskolen Rødkildes Skuespillerlinie!

Jeg henvender mig til jer, fordi jeg oplever at mange af jer, som har været på et ophold her, har fået skabt væsentlige relationer, indbyrdes, til os og til stedet her. Jeg oplever at I, sammen med den smukke natur og Rødkildes unikke bygninger, har skabt rum og atmosfærer, som jeg synes skal manifesteres og tydeliggøres for os selv og for omverdenen.

Jeg tror, vi alle har brug for et sted, hvor vi føler, vi hører hjemme. Et sted vi med stolthed har lyst til at sige er vores sted. Hvis flere har lyst til at kalde det samme sted deres, er der jo et naturligt interessefællesskab. Men når disse mennesker tillige oplever meningsfulde relationer på kryds og tværs af årgange og køn, og derved skaber en særlig ånd, en fælles forståelse – ja så må man vist sige, at de kan kalde sig medlemmer af en klan  RØDKILDEKLANEN.

For at den ikke blot skal være en diffus fællesskabsfølelse, erklærer jeg hermed, som leder af Teaterhøjskolen Rødkilde, RØDKILDEKLANEN for værende en realitet!

Det kræver selvfølgelig, at nogen af jer også mener, det er rigtigt, det jeg skriver og som derfor ønsker optagelse i klanen.

Alle, der har været elev på Skuespillerlinien i 18 eller 22 eller 40 uger eller har undervist her, kan blive optaget.

Medlemmer af personalet og bestyrelsesmedlemmer har ligeledes mulighed for at optages i RØDKILDEKLANEN.

(Elever der har gået på kortere kurser eller blot har veneration for Rødkilde kan optages i Rødkildekredsen)

Det årlige kontingent vil være 150 kr. og blive opkrævet d.1. juli hvert år. Første gang 1. juli 2012, som vil være den officielle oprettelsesdag.

Medlemmerne vil modtage et klanbevis med navn og klannummer.

(Nummeret fortæller, hvilket nummer man er i rækken af indmeldte)

Som medlem af RØDKILDEKLANEN er man samtidig fuldgyldig medlem af Teaterhøjskolen Rødkildes øverste myndighedsorgan med stemmeret til den årlige generalforsamling, som finder sted den søndag, hvor der vises elevforestillinger i juni måned.

Teaterhøjskolen Rødkilde inviterer hvert år RØDKILDEKLANEN til et gratis teaterrelevant arrangement, som kun er for klanens medlemmer, og som afholdes i Ottekanten en lørdag i nærheden af 1.okt.

Første gang lør. d. 29. Sep. 2012.

Ønsker du at blive medlem af RØDKILDEKLANEN så send en mail til info@rodkilde.dk. Herefter indbetaler du de 150 kr. på konto i Danske bank nr 0622-000401-2666. Husk at skrive dit navn og hvornår du gik her. Du vil modtage et bevis, når kontoret åbner igen d. 06.08. og vil få medlemsnummer i den rækkefølge pengene er indbetalt på kontoen.

Med kærlige hilsner RØDKILDEKLANEN, Bjarne Sloth Thorup.

Det overordnede tema for panelet vil i år og fremover være:

KA´ KUNST, D GAMLE SKIDT OG NY´ JUNK, BRUGES TIL NOGET?!

Spørgsmål:

1) Kan kunst påvirke et samfund?

2) Kan kunst ændre menneskers holdninger?

3) Kan kunst være hjælper for det enkelte menneske?

– eller er kunst bare et finere ord for underholdning?!

Spørgsmål vi nok ikke kan lade være med at komme ind på ved den første panelmøde:

Hvilke krav kan man stille til en kunstner?

Hvordan uddanner man kunstnere?

Kan man overhovedet lave en uddannelse for kunstnere?

Hvad er de menneskelige omkostninger ved at vælge den livsvej?

Hvad er det særegne ved at være kunstner?

Kræver det en særlig etik?

Er der forskel på en teaterhåndværker og teaterkunstner?

Er en kunstner bare et menneske der kalder sig det, fordi vedkommende ikke rigtig kan bruges i erhvervslivet eller den offentlige sektor?!

Det første panels deltagere vil tage udgangspunkt i overstående spørgsmål, og derudfra vægte, ordene til: TEMA sep. 2012

PS: Det vi ved nu om det første panel er at Leder af Skuespilleruddannelsen på Statens Teaterskole Henning Sprogøe vil være en af deltagerne.

OM KLANMØDET!

RØDKILDEKLANEN holder sin første årlige sammenkomst lørdag d. 29.sep. 2012 i Ottekanten, Teaterhøjskolen Rødkilde.

Tilmelding til kontoret senest en uge før. (fre. d. 21. sep., grundet indkøb af mad til dagen)

Ankomst mellem kl. 13:30 og 14:45

I dette tidsrum vil personalet gøre Ottekanten klar til sammenkomsten og tager med glæde imod hjælp fra klanmedlemmer, der kommer i dette tidsrum. (Opgaver kan i forvejen aftales med Trine)

Kl. 15 mødes alle i Ottekanten hvor Klanleder Bjarne Sloth Thorup holder velkomsttalen fra den historiske talerstol, hvorfra Bojsenslægten og andre foredragsholdere og verdensberømte forfattere siden 1866 og frem til i dag har holdt deres taler.

Kl 15:30 er der kaffe og kage og mulighed for at tale med Rødkildes personale (hele personalet vil være tilstede for at hilse på). Der vil tillige være tid til at hilse på de andre klanmedlemmer.

Kl 16:00 til 18:30 vil flere kompetente teaterfolk komme med et oplæg, hvilket vil munde ud i en fælles debat styret af Klanlederen. Sigtet er at give stof til et Rødkildemanifest. *(se bilag)

Kl. 19 er der buffet i spisesalen og mulighed for at hilse på de nuværende elever.

Kl. 20 vil der være forskellige underholdningsindslag og fælles samvær med mulighed for at købe øl og vin. Underholdningsindslag fra klanmedlemmer modtages med glæde.

Kl. 22 er det officielle program slut.

For de der ikke tager hjem på dette tidspunkt vil der fra 22:30 være mulighed for at feste med de nuværende elever i Ottekanten. Ny Scene vil være til rådighed som fælles sovesal, hvis man selv medbringer soveunderlag og sovepose.

Vi beder om at overnattende klanmedlemmer selv på forhånd har taget højde for dette.

Morgenmad klokken 10.00. Derefter afsked.

« Alle indlæg