Teaterhøjskolen Rødkilde

Skuespillerlinjen efterår 2017

13.08 - 17.12. 2017 (18 uger)

Introduktion

Hvad får du?

På et ophold hos os vil du få den dramatiske grundtræning, der er forudsætningen for alt skuespillerarbejde. Det foregår over hele perioden via øvelser, der skærper dine sanser, dit nærvær, din oplevelsesevne, din kropsbevidsthed og din samarbejdsevne.

Vi skaber den bedste basis for din ansøgning til en professionel skuespillerusddannelse.

Vi hjælper dig med at afklarer dit forhold til det at være skuespiller.

Teknikker, emner, arbejdsområder

Udover improvisationsteknik vil du lære at dykke ned i en tekst, tolke og forstå den og finde vej til at formidle den. Både med monologer og dialoger.

  • Du vil møde det kropslige og billedskabende teater.
  • Du vil fremstille masker og arbejde i deres magiske univers.
  • Gennem arbejdet med sang vil du lære at formidle en sang med dit eget personlige udtryk.
  • Du vil lære teknikken bag det at stå foran et filmkamera.
  • Du vil lære om dine egne signaler og kunsten at formidle dig selv.
  • Du vil lære om oplæsning og sprogforståelse.
  • Du vil blive fortrolig med både stemme og krop.
  • Via teori og historie vil du få indsigt i dramatikkens strukturer og få en bedre forståelse for den tid du lever i.

Studietur og afslutningsprojekt

Du vil komme på studietur til en europæisk teaterby, og sidst men ikke mindst vil du afslutte med et teaterprojekt med lys, lyd og publikum.

Og alt det andet…

Og så vil du se forestillinger på vores venskabsteatre i København og se de forestillinger, som kommer i nærheden af højskolen. Du vil få spændende foredrag og en varm atmosfære, hvor alle er i tæt kontakt med alle. -Og du vil opdage, at du lærer dig selv at kende på en helt ny måde.

Luk Introduktion

Beskrivelse

Beskrivelse

Skuespillerarbejde – med alle de grundlæggende øvelser.

Teaterskuespilleren – hvor sproget er af stor vigtighed.

Den kropslige skuespiller – performeren, det store fysiske udtryk.

Den musikdramatiske skuespiller – hvor det sanglige er i fokus.

Introduktion: Den første uge er en introduktion til skuespillerfaget, til lærerne, til stedet og til hinanden. Det sker ved hjælp af grundlæggende skuespillerøvelser ledet af sæsonens lærere, en udflugt og hyggeligt samvær.

Scenisk nærvær, masker og fysisk teater: De næste to uger arbejdes der med både kroppen og sanserne i alle afskygninger. Du kommer til at skabe din egen maske og fordybe dig i dens væsen. Målet med øvelserne vil være at give en grundlæggende forståelse for kropsudtryk samt koncentrations -og indlevelsesevne.

Studierejse til en europæisk hovedstad.

Grundøvelser/improvisation og sprogligt udtryk:

Vi går derefter ind i en længere fase, hvor replikbehandling, det fordybende monolog- og dialogarbejde samt bevidstheden omkring det kropslige udtryk skærpes og forfines.

Individuel sang: Her bliver dit personlige sangudtryk sat i fokus, behandlet og bevidstgjort.

Studierejse til en europæisk storby

Arbejdet med grundøvelser, improvisation og sprogligt udtryk fortsætter.

Fysisk træning, individuel sang og film-selvportræt
Her bliver dit personlige sangudtryk sat i fokus, behandlet og bevidstgjort.

Forestilling og aspirantforløb:

De sidste 5 uger har du mulighed for at vælge om du vil på forestillingsforløb eller aspirantforløb. Men hver opmærksom på at der kun er 20 pladser på aspirant forløb. Ved ansøgning skal du vælge hvilket forløb du ønsker at deltage på.

Teaterforestillings-forløb

Nu skal de tidligere ugers indsigt og færdigheder afprøves og videreudvikles i arbejdet med at skabe en forestilling. I vil blive delt op i mindre grupper, og hver gruppe får sin egen professionelle teaterinstruktør. Forløbets formål er at at skærpe dit sceniske nærvær sammen med andre og befordre dit personlige udtryk. Du bevidstgør og øver de kompetencer, som er nødvendige for et troværdigt og nærværende skuespillerudtryk.

Forløbet indeholder bl.a. indstudering af tekst, karakterarbejde, sceneprøver, scenografi, kostymer, sminke, rekvisitter, lys og lyd, kort sagt vil du komme i berøring med mange af de elementer, som er en del af en professionel teaterforestilling. Til sidst i forløbet samles alle elementerne, og de mange ugers arbejde vil nu fremstå som en teaterforestilling, klar til premiere og efterfølgende offentlige forestillinger. Det bliver fem meget intense uger, hvor du for alvor bliver udfordret på din lyst til at være skuespiller. Du får med dette forløb mulighed for at få dig afprøvet som ensembleskuespiller, hvor tillid og samarbejde er en nødvendig præmis. Forløbet afsluttes med en evaluering sammen med instruktøren.

Nu skal de tidligere ugers indsigt og færdigheder afprøves og videreudvikles i arbejdet med at skabe en forestilling. De næste seks uger vil gå med prøvearbejde, premiere og med at spille forestillinger for et offentligt publikum under ledelse af fire professionelle teaterinstruktører.

Aspirantforløb

Vil du søge ind på en skuespillerskole?

Vil du have vejledning i, hvilken tekst du vil gå op i? Vil du have hjælp til at afsøge de fulde muligheder, som teksten rummer? Så kom med to til fire tekstuddrag og find ud af sammen med os, hvilken der passer dig bedst! Kom med en sang, som du kan lide at synge (det er ikke sværhedsgraden, der betyder noget) og få musikalsk hjælp og vejledning i dit personlige sangudtryk! og skabe det bedst tænkelige fundament til, at en skuespillerjury kan vurdere dine evner som skuespiller. Du vil møde grundlæggende øvelser og improvisationer. De bevidstgør og øver de kompetencer, som er nødvendige for et troværdigt og nærværende skuespillerudtryk.

Derefter vil du individuelt få endevendt din valgte teksts muligheder. Kurset munder ud i en masterclass, som har paralleller til skuespillerskolernes optagelsesprøve, og afsluttes med en personlig samtale med din dramatiske lærer samt forstander Victor Marcussen, som har siddet i juryen for de tre skuespillerskoler i over 20 år.

Afslutning: Den sidste uge går med evalueringer, vejledning og personlige samtaler med højskolens forstander og lærere samt noget juleri og afslutningsfest!

Andet:

Gennem hele kurset vil Teaterhøjskolens forstander, Victor Brix Marcussen, have timer med eleverne. Indholdet vil strække sig fra foredrag og workshops af forskellig art, samt grundlæggende arbejdsmetoder i skuespillerens arbejde og opmærksomhedstræning. Parallelt med undervisningsmodulerne får du også undervisning i teori og historie, musik og meget andet.

Du vil under forløbet tillige møde markante teaterpersonligheder, enten som gæstelærere eller som samtalepartnere under vores aftenarrangementer. Du vil opleve forskellige teaterforestillinger såvel uden for Teaterhøjskolen som i Teaterhøjskolens Ottekantede teaterbygning. Du vil i det hele taget få en mangfoldighed af oplevelser, der tilsammen vil være med til at afklare og bevidstgøre dit forhold til det liv, som ligger foran dig. Gennem personlige samtaler med bl.a. Victor, vil du få vejledning og rådgivning i forhold til de tanker, du vil have om din fremtid.

-Vi hjælper dig med at afklare dit forhold til det at være skuespiller og til det at være menneske.

-Vi skaber den bedste basis for en ansøgning til den professionelle skuespilleruddannelse.

Luk Beskrivelse

Pris og info

Pris i alt: 41.410 kr. inkl. enkeltværelse, studietur og administrationsgebyr.

 

Vi konkurrerer ikke på prisen – men på professionalismen og kvaliteten!
Alle elever har enkeltværelse.

For at tilmelde dig skuespillerlinjen skal du være fyldt 18 år. Ellers kræves ingen forudsætninger andet end din lyst og investering. Du skal dog være opmærksom på at undervisningen i perioder også er meget fysisk. Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig en mail og en opkrævning på et administrationsgebyr på 500 kr. Først når vi har registreret din indbetaling af administrationsgebyret,behandler vi din ansøgning.

Ca. 3 måneder før kursusstart opkræves den første rate, der lyder på ca. 15.000 kr.

Indbetalingerne kan foretages i Danske Bank reg. nr 0622 konto nr. 0004012666 eller i Møns Bank reg. nr. 6140 konto 0002004784

 

KURSET ER FYLDT.

Luk Pris og info