Teaterhøjskolen Rødkilde

Skuespillerlinjen efterår 2018

12.08 - 16.12 2018 (18 uger)

Introduktion

Hvad får du?

På et ophold hos os vil du få den dramatiske grundtræning, der er forudsætningen for alt skuespillerarbejde. Det foregår over hele perioden via øvelser der skærper dine sanser, dit nærvær, din oplevelsesevne, din kropsbevidsthed og din samarbejdsevne.

Vi skaber den bedste basis for din ansøgning til en professionel skuespillerusddannelse.

Vi hjælper dig med at afklarer dit forhold til det at være skuespiller.

Teknikker, emner, arbejdsområder

Udover improvisationsteknik vil du lære at dykke ned i en tekst, tolke og forstå den, og finde vej til at formidle den. Vi arbejder med både monologer og dialoger.

  • Du vil møde det kropslige og billedskabende teater.
  • Du vil fremstille masker og arbejde i deres magiske univers.
  • Gennem arbejdet med sang vil du lære at formidle en sang med dit eget personlige udtryk.
  • Du vil lære om teknikken bag det at stå foran et filmkamera.
  • Du vil lære om dine egne signaler og kunsten at formidle dig selv.
  • Du vil lære om oplæsning og sprogforståelse.
  • Du vil få større fortrolighed med både stemme og krop.
  • Via teori og historie vil du få indsigt i dramatikkens strukturer og få en bedre forståelse for den tid du lever i.

 

Studietur og afslutningsprojekt

Du vil komme på studietur til en europæisk teaterby, og sidst men ikke mindst vil du afslutte med et teaterprojekt med lys, lyd og publikum.

 

 

Og alt det andet…

Og så vil du se forestillinger på vores venskabsteatre i København og se de forestillinger, som kommer i nærheden af højskolen. Du vil få spændende foredrag og en varm atmosfære, hvor alle er i tæt kontakt med alle. -Og du vil opdage, at du lærer dig selv at kende på en helt ny måde.

Luk Introduktion

Beskrivelse

Skuespillerarbejde – med alle de grundlæggende øvelser.

Teaterskuespilleren – hvor sproget er af stor vigtighed.

Den kropslige skuespiller – performeren, det store fysiske udtryk.

Den musikdramatiske skuespiller – hvor det sanglige er i fokus.

Introduktion: Den første uge er en introduktion til skuespillerfaget, til lærerne, til stedet og til hinanden. Det sker ved hjælp af grundlæggende skuespillerøvelser ledet af sæsonens lærere, en udflugt og hyggeligt samvær.

Scenisk nærvær, masker og fysisk teater: De næste to uger arbejdes der med både kroppen og sanserne i alle afskygninger. Du kommer til at skabe din egen maske og fordybe dig i dens væsen. Målet med øvelserne vil være at give en grundlæggende forståelse for kropsudtryk samt koncentrations -og indlevelsesevne.

Grundøvelser/improvisation og sprogligt udtryk:

Vi går derefter ind i en længere fase, hvor replikbehandling, det fordybende monolog- og dialogarbejde samt bevidstheden omkring det kropslige udtryk skærpes og forfines.

Studierejse til en europæisk hovedstad.

Individuel sang: Her bliver dit personlige sangudtryk sat i fokus, behandlet og bevidstgjort.

Fysisk træning, individuel sang og film-selvportræt
Her bliver dit personlige sangudtryk sat i fokus, behandlet og bevidstgjort.

To ugers soloprojekt eller aspirantforløb

Her kan du vælge:

Soloprojekt

Sæt dig selv i centrum med dit eget projekt? Vil du lave din egen lille forestilling? Vil du synge? vil du danse? vil du sige en masse ord? Vil du mime? Vil du blande det hele? Vil du……….? Så fremlæg din tanker og ideer og find ud af sammen med os hvordan du forløser dit oplæg. Projektet kan være alt lige fra et forstadie til et større projekt du har i tankerne, et eksperiment, eller en undersøgelse. Som afslutning kan du vælge at vise det for resten af skolen eller for dine vejledere.

Aspirantforløb

Vil du søge ind på en skuespillerskole? Vil du have vejledning i, hvilken tekst du vil gå op i? Vil du have hjælp til at afsøge de fulde muligheder, som teksten rummer? Så kom med to til fire tekstuddrag og en sang. Find ud af sammen med os, hvilken der passer dig bedst!  Vi hjælper dig og vejleder dig og skabe det bedst tænkelige fundament til, at en skuespillerjury kan vurdere dine evner som skuespiller. Kurset munder ud i en masterclass, som har paralleller til skuespillerskolernes optagelsesprøve, og afsluttes med en samtale med din dramatiske lærer samt forstander Victor Marcussen, som har siddet i juryen for de tre skuespillerskoler i over 20 år.

 

Fem ugers teaterforestillings-forløb

Nu skal de tidligere ugers indsigt og færdigheder afprøves og videreudvikles i arbejdet med at skabe en teaterforestilling. I vil blive delt op i mindre grupper, og hver gruppe får sin egen professionelle teaterinstruktør. Forløbets formål er at at skærpe dit sceniske nærvær sammen med andre og befordre dit personlige udtryk. Du bevidstgør og øver de kompetencer, som er nødvendige for et troværdigt og nærværende skuespillerudtryk.

Forløbet indeholder bl.a. indstudering af tekst, karakterarbejde, sceneprøver, scenografi, kostymer, sminke, rekvisitter, lys og lyd, kort sagt vil du komme i berøring med mange af de elementer, som er en del af en professionel teaterforestilling. Til sidst i forløbet samles alle elementerne, og de mange ugers arbejde vil nu fremstå som en teaterforestilling, klar til premiere og efterfølgende offentlige forestillinger. Det bliver fem meget intense uger, hvor du for alvor bliver udfordret på din lyst til at være skuespiller. Du får med dette forløb mulighed for at få dig afprøvet som ensembleskuespiller, hvor tillid og samarbejde er en nødvendig præmis. Forløbet afsluttes med en evaluering sammen med instruktøren.

Kurset munder ud i en masterclass, som har paralleller til skuespillerskolernes optagelsesprøve, og afsluttes med en personlig samtale med din dramatiske lærer samt forstander Victor Marcussen, som har siddet i juryen for de tre skuespillerskoler i over 20 år.

Afslutning: Den sidste uge går med evalueringer, vejledning og personlige samtaler med højskolens forstander og lærere samt noget juleri og afslutningsfest!

Andet:

Gennem hele kurset vil Teaterhøjskolens forstander, Victor Brix Marcussen, have timer med eleverne. Indholdet vil strække sig fra foredrag og workshops af forskellig art, samt grundlæggende arbejdsmetoder i skuespillerens arbejde og opmærksomhedstræning. Parallelt med undervisningsmodulerne får du også undervisning i teori og historie, sang og meget andet.

Du vil under forløbet tillige møde markante teaterpersonligheder, enten som gæstelærere eller som samtalepartnere under vores aftenarrangementer. Du vil opleve forskellige teaterforestillinger såvel uden for Teaterhøjskolen som i Teaterhøjskolens Ottekantede teaterbygning. Du vil i det hele taget få en mangfoldighed af oplevelser, der tilsammen vil være med til at afklare og bevidstgøre dit forhold til det liv, som ligger foran dig.

-Gennem personlige samtaler med bl.a. Victor, vil du få vejledning og rådgivning i forhold til de tanker, du vil have om din fremtid.

-Vi skaber den bedste basis for din ansøgning til en professionel skuespillerusddannelse.

-Vi hjælper dig med at afklare dit forhold til det at være skuespiller og til det at være menneske.

 

 

Luk Beskrivelse

Pris og info

Pris: 43.700 kr.
– 
Beløbet dækker alt lige fra undervisning, kost, logi, studie og teaterture, til undervisningsmaterialer og tøjvask.

Vi konkurrerer ikke på prisen – men på professionalismen og kvaliteten!
Alle elever har enkeltværelse.

For at tilmelde dig skuespillerlinjen skal du være fyldt 18 år. Ellers kræves ingen forudsætninger andet end din lyst og investering.
Du skal dog være opmærksom på at undervisningen i perioder også er meget fysisk.

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig en mail og en opkrævning på et administrationsgebyr på 500 kr. Først når vi har registreret din indbetaling af administrationsgebyret,behandler vi din ansøgning.
Den 20. maj skal første rate på 9.200 kr. betales. Derefter følger 4 rater á 8.500 kr. den 1. august, 1. september, 1. oktober og 1. november.

Indbetalingerne kan foretages i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 0004012666 eller i Møns Bank reg. nr. 6140 konto 0002004784

Luk Pris og info