Teaterhøjskolen Rødkilde

Hegnet rives ned. En ny teatersal bygges op.

Det meste af den store renovering er færdig, og der sluttes af med den længe ventede nedrivning af Hegnet. Fjernelsen af denne bygning, opført i 60erne p.g.a. pladsmangel, var en forudsætning for, at Real Dania ville yde 5 mill. til restaureringen. Nu er højskolen igen -og heldigvis- i pladsmangel, og vi er igang med overvejelser om, hvordan vi bedst kan bruge området, hvor hegnet lå.

Samtidig etebleres en helt ny teatersal i det, vi kalder den røde bygning, der hvor malersalen lå. På den måde kan vi afvikle fire afslutningsforestillinger, en forudsætning for at give 36 elever en kvalitativt god afslutning.

« Alle indlæg