Teaterhøjskolen Rødkilde

Folkemøde på MØN

Folkemøde 27. august 2016

For tredje år i træk samler Folkemøde Møn borgere, politikere, tillidsmænd og arbejdsgivere og resten af det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland i en politisk ramme for at debattere fremtidens udfordringer. Sidste år deltog ca. 4.500 på otte forskellige scener med debatter fra morgen til aften.

Folkemøde Møn trækker folk til fra hele Sjælland og hovedstaden. Folkemødepladsen summer af liv, debat, kunst, foreningsstande, scener og engagerede mennesker, og danner således den ydre ramme for politiske debatter, dialog om fremtidens arbejdsmarked, miljø, journalistik, ulandsbistand, uddannelse og by- og landliv og mægtigt meget andet. Det er et tværpolitisk, demokratisk og kulturelt rum, hvor borgere, foreninger, politikere og arbejdsmarkedets parter mødes for at debattere fremtiden udfordringer i fællesskab.

Som hovedtalere på den store scene vil de 9 partier, der er repræsenteret i Folketinget stille med en hovedtaler hver. På resten af scenerne stiller en myriade af foreninger, forbund, initiativer og organisationer op med dialogbaserede debatscener.

Folkemøde Møn flytter i år ”rundt om hjørnet” til bedre forhold for stadeholdere, parkering og faciliteter.

Der bliver et område hvor der kommer til at være kunst og kunsthåndværk i stride strømme. Og i forlængelse heraf er der kaffe og kage, frokost, is og megen anden godt forplejning.

For børn og unge vil der være aktiviteter såsom ungdomsdebatter, en stand upper, hoppeborg for de mindste og meget mere.

Arrangementet foregår på Fanefjord Skolens område – Fanefjordgade 145 d. 27. august kl 10.00-18:00. Arrangementet er åbent for alle og gratis at deltage i.

« Se hele kalenderen